Note Đóng lại

Câu hỏi ôn tập Môn đường lối Cách mạng Việt nam

Phần 1 :Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1975)


Câu 1 ; anh chị hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của ĐCSVN vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
Câu 2 : Anh chị phân tích nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên (ngày 3/2/1930) của ĐCSVN ?
Câu 3 : Anh chị phân tích đường lối lãnh đạo cách mạng VN của ĐCSVN giai đoạn 1930 -1939 ?
Câu 4 : Anh chị cho biết quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng sau năm 1939 ? Nội dung chuyển hướng chiến lược của Đảng ?
Câu 5 : Phân tích chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của ĐCSVN từ 1939- 1945 ?
Câu 6 : Anh cị cho biết đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng của Đảng (1945 – 1954) ?
Câu 7 Trình bày nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954)?
Câu 8 : Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ và xây dựng miền Bắc XHCN giai đoạn 1954-1964 ?
Câu 9 : Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất tổ quốc của ĐCSVN giai đoạn 1965 – 1975 ?
Câu 10 : Anh chị cho biết nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của ĐCSVN trong công cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc ?

Phần II : Đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN (1975- Nay)

Câu 11 : Phân tích chủ trương Công nghiệp hóa XHCN thời kỳ trước đổi mới của ĐCSVN ?
Câu 12 : Công Nghiệp Hóa ( CNH ) là gì ? cho biết mục tiêu, quan điểm của ĐCSVN trong đường ối CNH, HĐH thời kì đổi mới ?
Câu 13 : Anh chị cho biết những ưu, nhược điểm của cơ chết kinh tế tập trung, bao cấp thời kỳ trước đổi mới của ĐCSVN ?
Câu 14 : Phân tích quá trình hình thành tư duy của Đảng về Kinh tế thị trường thời kỳ đỏi mới (từ đại hội VI đén đại hội X )?
Câu 15 : Thể chế kinh tế thị trường ( KTTT) là gì ? Anh chị cho biết những chủ trương cụ thể nhằm hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN của Đảng ta trong giai đoan hiện nay ?
Câu 16 : Anh chị cho biết quá trình thực hiện đường lối chính trị của Đảng thời kì 1945 – 1989 ? Hệ thống chính trị VN hiện nay gồm những yếu tố nào ?
Câu 17: Anh chị cho biết mục tiêu, quan điểm của Đảng trong đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ?
Câu 18 : Anh chị cho biết quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Văn hóa thời kỳ đổi mới ?
Câu 19 : Anh chị cho biết quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Văn hóa thời kỳ hiện nay ?
Câu 20 : Phân tích chủ trương của Đang trong việc giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay ?
Câu 21 : Anh chị phân tích nội dung đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ 1975 – 1986 ?
Câu 22 : Anh chị cho biết nội dung đường lối đối ngoại , hội nhập kinh tế quốc tế từ sau năm 1986 đến nay ?

7 nhận xét:

 1. Nặc danh nói...:

  con de cuong mon cad dau y nhi
  sap thi jui ma chang thay dau jay

 1. Nặc danh nói...:

  ko co dap an ah ban oi

 1. Nặc danh nói...:

  khong co dap an thi dang len lam cai gi ban oi! nan

 1. Nặc danh nói...:

  ra cong phu ma mua cai ve ma dung
  cac cau hoi cung kha giong day
  chi sai mot it thui

 1. Nặc danh nói...:

  lợp có ai đi môn nào ko???? có ai đi môn nao alo a e cái 01653773804

 1. Nặc danh nói...:

  de nay sai may cau!

 1. Nặc danh nói...:

  bạn thật là nguy hiểm khi không có đáp án mà vẫn post lên

Đăng nhận xét

nếu có gì không thích thì cứ nhận xét nhé, nếu muốn nhận xét mà có tên thì trước khi vào trang này, các cậu phải đăng nhập vào Gmail đã rồi sẽ nhận xét được, nếu không có thể dùng thẻ "Nặc Danh" để comment cho tớ mọi ý kiến đóng góp đều rất đáng quý ^^

 
Lên đầu trang